• ...
 برگزاری دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی در شیراز
انستیتو سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات سرطان با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت فناوری ریاست جمهوری در نظر دارند دومین سمپوزیوم ایمونوسل تراپی را در شیراز با هدف معرفی ایمونوسل تراپی از ابعاد مختلف و اهمیت آن در بیماریهایی مانند سرطان و خودایمنی و همچنین جهت بررسی بخشی از مشکلات موجود دراین زمینه برگزار نمایند. این سمپوزیوم در تاریخ 28 بهمن ماه 1395 در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد.
1395/10/15 ادامه مطلب


- درمان بیماری ها با استفاده از سلول های NK
- درمان بیماری ها با استفاده از سلول های CAR T
- درمان بیماری ها با استفاده از سلول های DC

شرکت در سمپوزیوم
شرکت در سمپوزیوم:

ثبت نام جهت شرکت در سمپوزیوم تنها از طریق سایت صورت می گیرد و ثبت نام حضوری صرفا جهت دریافت امتیاز بازآموزی انجام می شود.


هزینه ثبت نام جهت شرکت در سمپوزیوم:

- پزشکان عمومی و کارشناسان:  40 هزار تومان

- پزشکان متخصص و اعضای هیئت علمی سایر دانشگاهها : 70 هزار تومان

- دانشجویان کلیه مقاطع: 20 هزار تومانشماره حساب:
بانک ملت شعبه دانشکده پزشکی  3213942657 و  شناسه واریز 24178804105


* لطفا پس از ثبت نام از طریق سایت سمپوزیوم، با وارد شدن در پنل کاربری خود، عکس فیش مبلغ واریز شده را پیوست نمایید.

**
مبالغ تعیین شده جهت امتیاز بازآموزی  (23 هزار تومان مربوط به پزشکان عمومی و کارشناسان ارشد و 34 هزار تومان مربوط به پزشکان متخصص، فوق تخصص و PhD) در روز ثبت نام جداگانه از متقاضیان دریافت می گردد.

*** اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حتما باید از طریق سایت ثبت نام نمایند ولی مبلغی از آنها جهت ثبت نام دریافت نمی گردد.

****
شرکت در سمپوزیوم دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

دبیرخانه سمپوزیوم

آدرس دبیرخانه: 

شیراز-خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه دهم- انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز


تلفن فاکس:
07136281638
07132303687

تاریخ برگزاری سمپوزیوم:
28 بهمن 1395

مهلت ثبت نام:
22 بهمن 1395

مکان برگزاری سمپوزیوم
فارس، شیراز، بلوار چمران، بلوار نیایش، نیایش 3، مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت

پنجشنبه 04 بهمن ماه 1397

تا همایش ...

0-1