صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه: 

شیراز-خیابان خلیلی- برج پژوهشی محمد رسول الله- طبقه دهم- انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی شیراز


تلفن فاکس:
07136281638

ایمیل:
ssci@sums.ac.ir